Fundusze Europejskie

Celem projektu POIR "Dotacja na kapitał obrotowy" jest utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.
Planowanym efektem jest prowadzenia działalności przez okres minimum 3 miesięcy.
Wartość projektu: 124 333,62 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 124 333,62 zł